Beginer

55,000

vnđ/tháng

 • 500 MB dung lượng
 • 35Gb băng thông
 • 01 MSQL
 • 01 Sub domain
 • 05 Email server
 • 01 Park Domain
 • 01  FTP Account
 • Backup hàng tháng

Standar

75,000

vnđ/tháng

 • 01 Gb dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • 03 MSQL
 • 10 Sub domain
 • 10 Email server
 • 10  Park Domain
 • 10  FTP Account
 • Backup hàng tuần

Professional

135,000

vnđ/tháng

 • 02 Gb dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • 08 MSQL
 • Không giới hạn Sub domain
 • Không giới hạn Email
 • Không giới hạn Park Domain
 • Không giới hạn FTP Account
 • Backup hàng ngày

Enterprise

210,000

vnđ/tháng

 • 04 Gb dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • 11 MSQL
 • Không giới hạn Sub domain
 • Không giới hạn Email
 • Không giới hạn Park Domain
 • Không giới hạn FTP Account
 • Backup hàng ngày

Loading...