Beginer

55,000

vnđ/tháng

 • 500 MB dung lượng
 • 35Gb băng thông
 • 01 MSQL
 • 01 Sub domain
 • 03 Email server
 • 01 Park Domain
 • 01  FTP Account
 • Backup hàng tháng

Standar

85,000

vnđ/tháng

 • 01 GB dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • 01 MSQL
 • 05 Sub domain
 • 05 Email server
 • 02  Park Domain
 • 02  FTP Account
 • Backup hàng tuần

Professional

150,000

vnđ/tháng

 • 02 GB dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • 02 MSQL
 • Không giới hạn Sub domain
 • Không giới hạn Email
 • Không giới hạn Park Domain
 • Không giới hạn FTP Account
 • Backup hàng tuần

Enterprise

210,000

vnđ/tháng

 • 04 GB dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • 05 MSQL
 • Không giới hạn Sub domain
 • Không giới hạn Email
 • Không giới hạn Park Domain
 • Không giới hạn FTP Account
 • Backup hàng tuần

Loading...