Hướng dẫn sử dụng

Quy định này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước và khi đồng ý sử dụng dịch vụ tức là khách hàng đã đồng ý vô điều kiện sự thay đổi này. Bản mới nhất luôn được cập nhật tại: http://www.kientaoweb.com/huong-dan-su-dung

Hình thức thanh toán

Quý khách hàng  thanh toán chuyển khoản đến Công ty TNHH Hà Gia Minh theo thông tin được cung cấp ở trang tin này.

Loading...