Hướng dẫn cài đặt Teamview

Phần mềm Teamviewer là phần mềm miễn phí giúp cực kỳ hữu ích, phần mềm giúp bạn điều khiển máy tính người khác, hoặc người khác điều khiển máy tính bạn, qua đó các bạn có thể sữa lỗi phần mềm, chat, hướng dẫn máy tính, hỗ trợ …. với nhau.

Hướng dẫn sử dụng

Quy định này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước và khi đồng ý sử dụng dịch vụ tức là khách hàng đã đồng ý vô điều kiện sự thay đổi này. Bản mới nhất luôn được cập nhật tại: http://www.kientaoweb.com/huong-dan-su-dung

Hình thức thanh toán

Quý khách hàng  thanh toán chuyển khoản đến Công ty TNHH Hà Gia Minh theo thông tin được cung cấp ở trang tin này.

Loading...