Vòng đời của tên miền

Các giai đoạn trong vòng đời của tên miền. Bài viết này giúp quý vị hiểu được vòng đời của một tên miền, qua đó sẽ có khái niệm rõ ràng hơn trong việc đăng ký, mua bán tên miền và bảo vệ tên miền của mình.

Nếu tôi quên gia hạn tên miền thì sao?

 Khi gần hết hạn, nhân viên của Kiến Tạo Web sẽ gửi thông báo nhắc nhở Quý khách gia hạn tên miền 4 lần

Tôi có thể đăng ký tên miền trong bao lâu?

Quý khách có thể đăng ký tên miền trong tối thiểu là 1 năm và tối đa là 10 năm

Kiến Tạo Web đăng ký tên miền cho khách hàng như thế nào?

Quy trình đăng ký tên miền tại Kiến Tạo Web được thực hiện theo thứ tự

Website bán hàng phải đăng ký với BCT

Các cá nhân, tổ chức muốn kinh doanh hoạt động thương mại điện tử bán hàng

Loading...