Kiến Tạo Web đăng ký tên miền cho khách hàng như thế nào?
23 tháng03,2018
1/ Đơn hàng nào được thanh toán trước sẽ được kích hoạt trước.

2/ Trong trường hợp có nhiều khách hàng đăng ký cùng 1 tên miền tại kientaoweb.com, chúng tôi sẽ thực hiện đăng ký cho khách hàng thực hiện thanh toán trước.

3/ Trong quá trình đơn hàng “chờ thanh toán”, Kiến Tạo Web không chịu trách nhiệm nếu như tên miền được đăng ký cho chủ thể khác tại Kiến Tạo Web hoặc tại nhà đăng ký khác.

Vì thế, để tránh xảy ra trường hợp bị mất tên miền một cách đáng tiếc, Quý khách vui lòng thanh toán ngay sau khi đăng ký.
Loading...