Vòng đời của tên miền
19 tháng06,2018
Các giai đoạn trong vòng đời của tên miền. Bài viết này giúp quý vị hiểu được vòng đời của một tên miền, qua đó sẽ có khái niệm rõ ràng hơn trong việc đăng ký, mua bán tên miền và bảo vệ tên miền của mình.

A. TÊN MIỀN QUỐC TẾ (.COM, .NET, .ORG, .INFO, .US...)

1. Available

Giai đoạn này tên miền chưa được ai đăng ký. Bạn có thể đăng ký tên miền với điều kiện tên miền hợp lệ.

Tên miền hợp lệ phải có điều kiện gì?

# Tên miền không được vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần .com, .net, .org, .info..
# Tên miền chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-).
# Các khoảng trắng và các ký tự đặc biệt trong tên miền khác đều không hợp lệ.
# Không thể bắt đầu bằng hoặc kết thúc tên miền bằng dấu trừ (-).
# Tên miền càng ngắn càng tốt, dễ nhớ, không gây nhầm lẫn, khó viết sai
# Tên miền phải liên quan đến tên chủ thể hoặc lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.
# Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí.

2. Registered

Giai đoạn này là tên miền đã được đăng ký, tên miền có thể được sử dụng làm tên website, e-mail, … Giai đoạn này kéo dài tối thiểu 1 năm – tối đa 10 năm cho 1 lần đăng ký.

3. Expired

Tên miền hết hạn sử dụng, không truy cập được website, email...

4. Renewal (gia hạn, duy trì)

Giai đoạn này có thể hiểu là giai đoạn tên miền đã hết hạn, nhưng vẫn có thể cứu được tên miền. Giai đoạn này DNS sẽ bị nhà cung cấp đổi nên website, email không truy cập được. Mặc dù thông tin quản lý tên miền (whois) vẫn còn giữ nguyên. Thời gian này khách hàng cần tiến hành gia hạn tên miền để quay lại trạng thái Registered.
 
Tại sao 0 – 45 ngày?

Theo quy định chung của ICANN thì thời gian gia hạn tên miền là 45 ngày sau tính từ ngày hết hạn. Nhà cung cấp có thể dựa vào đó để ấn định con số ngày cụ thể. Các nhà cung cấp thường ấn định thời gian giai đoạn này là 40 ngày.

5. Redemption

- Tên miền đã chết, toàn bộ thông tin quản trị của tên miền đã bị xoá, mọi hoạt động dựa trên tên miền (web, mail, quyền sở hữu…) đều chấm dứt.
- Tên miền có thể cứu bằng cách liên hệ trực tiếp đến nhà cung cấp để yêu cầu chuộc lại tên miền, chi phí phải trả = phí chuộc + phí gia hạn tên miền tối thiểu 1 năm.
- Thời gian để bạn "xám hối" & quyết định chuộc lại tên miền là 30 ngày.

Phí chuộc? Phí gia hạn?

- Là phí trả cho nhà cung cấp để chuộc lại tên miền đã vào trạng thái Redemption.
- Tuỳ thuộc vào quy định của Registrar mà phí chuộc có thể là: 100, 120, 140, 175, 200$, …
- Sau khi chuộc được tên miền, tên miền cần được gia hạn từ 1 – 10 năm để quay lại trạng thái Registered.

6. Pending Delete

1. Giai đoạn này tên miền đã chết hoàn toàn, không có khả năng hoặc chuộc lại.
2. Pending Delete kéo dài 5 ngày.

7. Released (Available)

- Tên miền trở về trạng thái ban đầu Available, chờ được đăng trở lại, bắt đầu một vòng đời mới.
- Tên miền có giá trị rất dễ bị mất vĩnh viễn.
- Tên miền có lượng truy cập nhiều thường được các bộ máy săn tên miền “quan tâm”.
- Khi tên miền vừa Release mà chủ tên miền không kịp đăng ký lại thì sẽ bị bộ máy kia sẽ nhanh tay đăng ký trước.

B. TÊN MIỀN VIỆT NAM (*.VN)

Chú thích:

Trạng thái tên miền tự do: là trạng thái mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể đăng ký sử dụng tên miền.

Trạng thái tên miền đã đăng ký: Tền miền đã được đăng ký.

Gia hạn/Duy trì tên miền: Ngay sau khi đăng ký, tên miền phải được duy trì tối thiểu 1 năm. Khi tên miền hết hạn, chủ thể có 35 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền.

Trạng thái tên miền hết hạn: Trong vòng 5 ngày sau khi hết hạn, tên miền vẫn hoạt động bình thường.

Trạng thái tạm ngừng hoạt động: Từ ngày thứ 6 đén ngày thứ 35 sau khi hết hạn, tên miền trong trạng thái tạm ngừng hoạt động.

Trạng thái xử lý thu hồi: Sau 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày tạm ngừng hoạt động tên miền, chủ thể đăng ký tên miền không nộp phí duy trì tên miền, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi.

- Trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ ngày tên miền chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi, VNNIC phối hợp với Nhà đăng ký quản lý tên miền thực hiện các thủ tục hành chính xác nhận xử lý thu hồi tên miền.

- Sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày tên miền chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi và có xác nhận về việc không nộp phí duy trì tên miền từ Nhà đăng ký quản lý tên miền (thông báo trực tuyến qua “Danh sách các tên miền không nộp phí duy trì” có chữ ký số của Nhà đăng ký), tên miền sẽ được xử lý thu hồi.

- Sau khi xem xét nếu thấy tên miền bị thu hồi không thuộc các trường hợp vi phạm quy định đăng ký tên miền “.vn” tại Điều 6, Thông tư 24/2015/TT-BTTTT, tên miền được đưa về trạng thái tự do để cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng.

- Lưu ý: Tên miền ở trạng thái này chủ thể không thể gia hạn tên miền.

Thu hồi tên miền: Việc xử lý đưa tên miền về trạng thái tự do được thực hiện theo nguyên tắc ngẫu nhiên, tự động trong khoảng thời gian không quá 10 (mười) ngày kể từ ngày được xử lý thu hồi (trong khoảng từ ngày 11 đến ngày 20 kể từ ngày chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi).

 
Loading...