Nếu tôi quên gia hạn tên miền thì sao?
15 tháng03,2018
 Khi gần hết hạn, nhân viên của Kiến Tạo Web sẽ gửi thông báo nhắc nhở Quý khách gia hạn tên miền 4 lần.

+ Bằng email (2 lần): thời điểm 1 tháng trước khi hết hạn; 2 tuần trước khi hết hạn.

+ Bằng điện thoại (2 lần): thời điểm 2 tuần trước khi hết hạn; 1 tuần trước khi hết hạn.

* Ngay thời điểm hết hạn, tên miền của Quý khách sẽ bị tạm ngưng hoạt động, tất cả hoạt động liên quan như web/email/v.v... đều sẽ bị ảnh hưởng. Nếu muốn tiếp tục gia hạn, Quý khách phải thanh toán phí dịch vụ ngay.

+ Đối với tên miền quốc tế: trong vòng 40 ngày kể từ thời điểm hết hạn, Quý vẫn có thể thanh toán để gia hạn tên miền.

+ Đối với tên miền quốc gia Việt Nam: trong vòng 35 ngày kể từ thời điểm hết hạn, Quý khách vẫn có thể thanh toán để gia hạn tên miền.

Để hạn chế điều đáng tiếc xảy ra, Quý khách nên gia hạn tên miền ngay khi nhận thông báo từ Kiến Tạo Web
Loading...